BẠC ĐẠN VÒNG BI Ổ BI CHÀ ĐŨA

BẠC ĐẠN VÒNG BI Ổ BI CHÀ ĐŨA

BẠC ĐẠN VÒNG BI Ổ BI CHÀ ĐŨA – HOTLINE: 0948799336

Vòng bi bạc đạn chà là loại vòng bi 3 miếng ghép lại với nhau, loại này thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp tàu thủy, công nghiệp cơ khí chế biến.

có nhiều loại ổ bi bạc đạn chà như: bạc đạn chà tròn 3 miếng, vòng bi chà đũa 3 miếng với các thương hiệu hàng đầu như NTN, NSK, FAG, KOYO, NACHI, SKF,………..Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối các loại vòng bi này.

Hotline: 0948799336 – (028)351.51.004-www.bacdancongnghiep.net, phân phối độc quyền tại việt nam vòng bi, bạc đạn,gối đỡ-mỡ bò-dây curoa .

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ổ bi chà:

51101, 51201, 51301, 51401, 81207, 81230, 81101, 81126, 81100M,
51102, 51202, 51302, 51402, 81208, 81232, 81102, 81127, 81127M,
51103, 51203, 51303, 51403, 81209, 81234, 81103, 81128, 81128M,
51104, 51204, 51304, 51404, 81210, 81236, 81104, 81129, 81129M,
51105, 51205, 51305, 51405, 81211, 81238, 81105, 81130, 81130M,
51106, 51206, 51306, 51406, 81212, 81240, 81106, 81131, 81131M,
51107, 51207, 51307, 51407, 81213, 81242, 81107, 81132, 81132M,
51108, 51208, 51308, 51408, 81214, 81244, 81108, 81133, 81133M,
51109, 51209, 51309, 51409, 81215, 81246, 81109, 81134, 81134M,
51110, 51210, 51310, 51410, 81216, 81248, 81110, 81135, 81135M,
51111, 51211, 51311, 51411, 81217, 81250, 81111, 81136, 81136M,
51112, 51212, 51312, 51412, 81218, 81252, 81112, 81137, 81137M,
51113, 51213, 51313, 51413, 81219, 81254, 81113, 81138, 81138M,
51114, 51214, 51314, 51414, 81220, 81256, 81114, 81139, 81139M,
51115, 51215, 51315, 51415, 81221, 81258, 81115, 81140, 81140M,
51116, 51216, 51316, 51416, 81222, 81260, 81116, 81141, 81141M,
51117, 51217, 51317, 51417, 81223, 81262, 81117, 81142, 81142M,
51118, 51218, 51318, 51418, 81224, 81264, 81118, 81143, 81143M,
51119, 51219, 51319, 51419, 81225, 81266, 81119, 81144, 81144M,
51120, 51220, 51320, 51420, 81226, 81268, 81120, 81145, 81145M,
51121, 51221, 51321, 51421, 81227, 81270, 81121, 81146, 81146M,
51122, 51222, 51322, 51422, 81228, 81272, 81122, 81147, 81147M,
51124, 51224, 51324, 51424, 81229, 81274, 81123, 81148, 81148M,

Share this post